โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
299 หมู่ที่ 2 บ้านตลิ่งชัน  ตำบลบ้านพร้าว  อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
เบอร์โทรศัพท์ 074-693638
ผู้บริหาร

นายเจริญ ขาวสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2021
ปรับปรุง 25/05/2021
สถิติผู้เข้าชม 18674
Page Views 19471
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง กงหรา
2 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหรา
3 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ กงหรา
4 โรงเรียนบ้านทอนตรน กงหรา
5 โรงเรียนบ้านป่าแก่ กงหรา
6 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ กงหรา
7 โรงเรียนวัดเขาวงก์ กงหรา
8 โรงเรียนบ้านควนประกอบ กงหรา
9 โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม กงหรา
10 โรงเรียนบ้านพน กงหรา
11 โรงเรียนบ้านคู กงหรา
12 โรงเรียนบ้านวังปริง กงหรา
13 โรงเรียนอนุบาลกงหรา กงหรา
14 โรงเรียนบ้านหน้าวัง กงหรา
15 โรงเรียนวัดควนขี้แรด กงหรา
16 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา)มูลนิธิ คลองเฉลิม กงหรา
17 โรงเรียนวัดสุนทราวาส ควนขนุน
18 โรงเรียนวัดหรังแคบ ควนขนุน
19 โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ควนขนุน
20 โรงเรียนวัดเกาะยาง ควนขนุน
21 โรงเรียนบ้านใสอ้อย ควนขนุน
22 โรงเรียนบ้านเตง ควนขนุน
23 โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง ควนขนุน
24 โรงเรียนบ้านควนขนุน ควนขนุน
25 โรงเรียนวัดไทรงาม ควนขนุน
26 โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ควนขนุน
27 โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนขนุน
28 โรงเรียนบ้านควนพลี ควนขนุน
29 โรงเรียนวัดบ้านสวน ควนขนุน
30 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน ควนขนุน
31 โรงเรียนวัดประดู่เรียง ควนขนุน
32 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ควนขนุน
33 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ควนขนุน
34 โรงเรียนทุ่งยางเปล ควนขนุน
35 โรงเรียนวัดดอนศาลา ควนขนุน
36 โรงเรียนบ้านชายคลอง ควนขนุน
37 โรงเรียนบ้านสำนักกอ ควนขนุน
38 โรงเรียนวัดพังดาน ควนขนุน
39 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ควนขนุน
40 โรงเรียนควนขนุน ควนขนุน
41 โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน
42 โรงเรียนวัดควนปันตาราม ควนขนุน
43 โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ควนขนุน
44 โรงเรียนอุดมวิทยายน ควนขนุน
45 โรงเรียนวัดโงกน้ำ ควนขนุน
46 โรงเรียนบ้านโคกวา ควนขนุน
47 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ควนขนุน
48 โรงเรียนวัดเขาทอง ควนขนุน
49 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ควนขนุน
50 โรงเรียนบ้านขันหมู่ ควนขนุน
51 โรงเรียนวัดเขาอ้อ ควนขนุน
52 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน
53 โรงเรียนบ้านปากสระ ควนขนุน
54 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) ควนขนุน
55 โรงเรียนบ้านโคกโดน ควนขนุน
56 โรงเรียนวัดแหลมโตนด ควนขนุน
57 โรงเรียนบ้านระหว่างควน ควนขนุน
58 โรงเรียนวัดป่าตอ ควนขนุน
59 โรงเรียนวัดทะเลน้อย ควนขนุน
60 โรงเรียนบ้านใสหลวง ควนขนุน
61 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ ควนขนุน
62 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ควนขนุน
63 โรงเรียนวัดไทรโกบ ควนขนุน
64 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ควนขนุน
65 โรงเรียนบ้านควนดินแดง ดอนทราย ควนขนุน 074842199
66 โรงเรียนวัดลานแซะ นาขยาด ควนขนุน (074) 631257
67 โรงเรียนบ้านเขาพนม พนมวังก์ ควนขนุน 074-674577
68 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตะโหมด
69 โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ ตะโหมด
70 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ตะโหมด
71 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ตะโหมด
72 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท ตะโหมด
73 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ตะโหมด
74 โรงเรียนบ้านท่าเชียด ตะโหมด
75 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร ตะโหมด
76 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตะโหมด
77 โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด
78 โรงเรียนมุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ์) ตะโหมด
79 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด
80 โรงเรียนวัดปลักปอม ตะโหมด
81 โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ตะโหมด
82 โรงเรียนบ้านด่านโลด ตะโหมด
83 โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) บางแก้ว
84 โรงเรียนวัดปัณณาราม บางแก้ว
85 โรงเรียนวัดรัตนวราราม บางแก้ว
86 โรงเรียนบ้านหูแร่ บางแก้ว
87 โรงเรียนบ้านปากพล บางแก้ว
88 โรงเรียนวัดโตนด บางแก้ว
89 โรงเรียนบ้านต้นสน บางแก้ว
90 โรงเรียนวัดลอน บางแก้ว
91 โรงเรียนวัดนาปะขอ บางแก้ว
92 โรงเรียนวัดสังฆวราราม บางแก้ว
93 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า บางแก้ว
94 โรงเรียนบ้านโคกสัก บางแก้ว
95 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน
96 โรงเรียนบ้านหารเทา ปากพะยูน
97 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ปากพะยูน
98 โรงเรียนบ้านแหลม ปากพะยูน
99 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง ปากพะยูน
100 โรงเรียนบ้านโคกทราย ปากพะยูน
101 โรงเรียนบ้านท่าเนียน ปากพะยูน
102 โรงเรียนบ้านช่องฟืน ปากพะยูน
103 โรงเรียนปากพะยูน ปากพะยูน
104 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก ปากพะยูน
105 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ปากพะยูน
106 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ปากพะยูน
107 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปากพะยูน
108 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า ปากพะยูน
109 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม ปากพะยูน
110 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปากพะยูน
111 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน
112 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ปากพะยูน
113 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ ปากพะยูน
114 โรงเรียนวัดโรจนาราม ปากพะยูน
115 โรงเรียนวัดไทรพอน ปากพะยูน
116 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ ปากพะยูน
117 โรงเรียนวัดหัวควน ปากพะยูน
118 โรงเรียนบ้านม่วงทวน ปากพะยูน
119 โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปากพะยูน
120 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ปากพะยูน
121 โรงเรียนวัดฝาละมี ปากพะยูน
122 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ ปากพะยูน
123 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน
124 โรงเรียนวัดควนเผยอ ปากพะยูน
125 โรงเรียนวัดบางขวน ปากพะยูน
126 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) ปากพะยูน
127 โรงเรียนบ้านท่าวา ปากพะยูน
128 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ ปากพะยูน
129 โรงเรียนวัดพระเกิด ปากพะยูน
130 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ ปากพะยูน
131 โรงเรียนบ้านบางมวง ฝาละมี ปากพะยูน 074618981
132 โรงเรียนวัดควนเพ็ง ป่าบอน
133 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น ป่าบอน
134 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ ป่าบอน
135 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย ป่าบอน
136 โรงเรียนวัดพรุพ้อ ป่าบอน
137 โรงเรียนบ้านน้ำตก ป่าบอน
138 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ป่าบอน
139 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ป่าบอน
140 โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ป่าบอน
141 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป่าบอน
142 โรงเรียนวัดท่าดินแดง ป่าบอน
143 โรงเรียนบ้านหนองธง ป่าบอน
144 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว ป่าบอน
145 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป่าบอน
146 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม ป่าบอน
147 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ป่าบอน
148 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม วังใหม่ ป่าบอน 074625471
149 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม
150 โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป่าพะยอม
151 โรงเรียนบ้านลานข่อย ป่าพะยอม
152 โรงเรียนบ้านไสเลียบ ป่าพะยอม
153 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด ป่าพะยอม
154 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ป่าพะยอม
155 โรงเรียนบ้านเนินทราย ป่าพะยอม
156 โรงเรียนบ้านบ่อทราย ป่าพะยอม
157 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ป่าพะยอม
158 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป่าพะยอม
159 โรงเรียนบ้านไสกุน ป่าพะยอม
160 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ป่าพะยอม
161 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 ป่าพะยอม
162 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ ป่าพะยอม
163 โรงเรียนบ้านถ้ำลา ป่าพะยอม
164 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ป่าพะยอม
165 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน บ้านพร้าว ป่าพะยอม 074-693638
166 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม 074 624096
167 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ลานข่อย ป่าพะยอม
168 โรงเรียนวัดลำใน ศรีนครินทร์
169 โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ศรีนครินทร์
170 โรงเรียนวัดบ้านนา ศรีนครินทร์
171 โรงเรียนบ้านโหละหนุน ศรีนครินทร์
172 โรงเรียนบ้านขัน ศรีนครินทร์
173 โรงเรียนบ้านนาวง ศรีนครินทร์
174 โรงเรียนบ้านอ่างทอง ศรีนครินทร์
175 โรงเรียนบ้านโตน ศรีนครินทร์
176 โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) ศรีนครินทร์
177 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ศรีนครินทร์
178 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ศรีนครินทร์
179 โรงเรียนวัดร่มเมือง ศรีนครินทร์
180 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ศรีบรรพต
181 โรงเรียนวัดตะแพน ศรีบรรพต
182 โรงเรียนวัดโพรงงู ศรีบรรพต
183 โรงเรียนวัดใสประดู่ ศรีบรรพต
184 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ศรีบรรพต
185 โรงเรียนชุณหะวัณ ศรีบรรพต
186 โรงเรียนบ้านเขาปู่ ศรีบรรพต
187 โรงเรียนบ้านสวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต 074643685
188 โรงเรียนบ้านหัสคุณ ตะแพน ศรีบรรพต (074)643547
189 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต เขาย่า ศรีบรรพต 074689105
190 โรงเรียนบ้านไทรทอง เขาย่า ศรีบรรพต 074650052
191 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด เขาย่า ศรีบรรพต 074689417
192 โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ เขาชัยสน
193 โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) เขาชัยสน
194 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เขาชัยสน
195 โรงเรียนวัดหานโพธิ์ เขาชัยสน
196 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ เขาชัยสน
197 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม เขาชัยสน
198 โรงเรียนวัดท่าควาย เขาชัยสน
199 โรงเรียนเขาชัยสน เขาชัยสน
200 โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน เขาชัยสน
201 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน เขาชัยสน
202 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) เขาชัยสน
203 โรงเรียนบ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) เขาชัยสน
204 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) เขาชัยสน
205 โรงเรียนบ้านเทพราช เขาชัยสน
206 โรงเรียนวัดโพธิยาราม เขาชัยสน
207 โรงเรียนบ้านคลองขุด เขาชัยสน
208 โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) เขาชัยสน
209 โรงเรียนบ้านควนโคกยา เขาชัยสน
210 โรงเรียนวัดสะทัง เขาชัยสน
211 โรงเรียนวัดบางแก้ว เขาชัยสน
212 โรงเรียนบ้านควนยวน เขาชัยสน
213 โรงเรียนบ้านท่าลาด เขาชัยสน
214 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) เขาชัยสน
215 โรงเรียนวัดท่านางพรหม เขาชัยสน
216 โรงเรียนบ้านนาหยา เขาชัยสน
217 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง เขาชัยสน
218 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8) เขาชัยสน
219 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน เขาชัยสน
220 โรงเรียนบ้านไสนายขัน เขาชัยสน
221 โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) เมืองพัทลุง
222 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม เมืองพัทลุง
223 โรงเรียนวัดประดู่ทอง เมืองพัทลุง
224 โรงเรียนวัดโคกแย้ม เมืองพัทลุง
225 โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
226 โรงเรียนบ้านต้นไทร เมืองพัทลุง
227 โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
228 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ เมืองพัทลุง
229 โรงเรียนวัดควนกรวด เมืองพัทลุง
230 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เมืองพัทลุง
231 โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) เมืองพัทลุง
232 โรงเรียนอนุบาลอารีนาถ เมืองพัทลุง
233 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง
234 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร เมืองพัทลุง
235 โรงเรียนบ้านแหลมยาง เมืองพัทลุง
236 โรงเรียนบ้านยางยายขลุย เมืองพัทลุง
237 โรงเรียนวัดปากประ เมืองพัทลุง
238 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เมืองพัทลุง
239 โรงเรียนวัดอภยาราม เมืองพัทลุง
240 โรงเรียนวัดเขาแดง เมืองพัทลุง
241 โรงเรียนบ้านไสถั่ว เมืองพัทลุง
242 โรงเรียนบ้านเตาปูน เมืองพัทลุง
243 โรงเรียนพัทลุงการกุศลมูลนิธิ (จุ่งฮั้ว) เมืองพัทลุง
244 โรงเรียนบ้านควนคง เมืองพัทลุง
245 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย เมืองพัทลุง
246 โรงเรียนวัดนาท่อม เมืองพัทลุง
247 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง
248 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง
249 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย เมืองพัทลุง
250 โรงเรียนวัดบ้านสวน เมืองพัทลุง
251 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) เมืองพัทลุง
252 โรงเรียนวัดปากสระ เมืองพัทลุง
253 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (มิตรภาพที่ 89) เมืองพัทลุง
254 โรงเรียนวัดกลาง เมืองพัทลุง
255 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา เมืองพัทลุง
256 โรงเรียนอนุบาลเรวดี เมืองพัทลุง
257 โรงเรียนพัทลุง เมืองพัทลุง
258 โรงเรียนวัดควนแร่ เมืองพัทลุง
259 โรงเรียนสตรีพัทลุง เมืองพัทลุง
260 โรงเรียนวัดหัวหมอน เมืองพัทลุง
261 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
262 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
263 โรงเรียนวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
264 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน เมืองพัทลุง
265 โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) เมืองพัทลุง
266 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ เมืองพัทลุง
267 โรงเรียนบ้านนาโหนด เมืองพัทลุง
268 โรงเรียนบ้านควนกุฎ เมืองพัทลุง
269 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 0-7461-3251
270 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610713,074617356
271 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074613178
272 โรงเรียนเรวดีพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610733
273 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง 074-829805 , 098-7291573 , 063-0163858
274 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง นาโหนด เมืองพัทลุง 074614436
275 โรงเรียนวัดควนถบ พญาขัน เมืองพัทลุง -