โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
299 หมู่ที่ 2 บ้านตลิ่งชัน  ตำบลบ้านพร้าว  อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
เบอร์โทรศัพท์ 074-693638
ผู้บริหาร

นายเจริญ ขาวสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2021
ปรับปรุง 25/05/2021
สถิติผู้เข้าชม 20229
Page Views 21357
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านป่าแก่ กงหรา
2 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ กงหรา
3 โรงเรียนวัดเขาวงก์ กงหรา
4 โรงเรียนวัดควนขี้แรด กงหรา
5 โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม กงหรา
6 โรงเรียนบ้านหน้าวัง กงหรา
7 โรงเรียนบ้านควนประกอบ กงหรา
8 โรงเรียนบ้านคู กงหรา
9 โรงเรียนบ้านพน กงหรา
10 โรงเรียนอนุบาลกงหรา กงหรา
11 โรงเรียนบ้านวังปริง กงหรา
12 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ กงหรา
13 โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง กงหรา
14 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหรา
15 โรงเรียนบ้านทอนตรน กงหรา
16 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา)มูลนิธิ คลองเฉลิม กงหรา
17 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน ควนขนุน
18 โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนขนุน
19 โรงเรียนวัดบ้านสวน ควนขนุน
20 โรงเรียนบ้านควนพลี ควนขนุน
21 โรงเรียนวัดประดู่เรียง ควนขนุน
22 โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ควนขนุน
23 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ควนขนุน
24 โรงเรียนวัดดอนศาลา ควนขนุน
25 โรงเรียนทุ่งยางเปล ควนขนุน
26 โรงเรียนบ้านชายคลอง ควนขนุน
27 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ควนขนุน
28 โรงเรียนวัดพังดาน ควนขนุน
29 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ควนขนุน
30 โรงเรียนบ้านสำนักกอ ควนขนุน
31 โรงเรียนควนขนุน ควนขนุน
32 โรงเรียนวัดควนปันตาราม ควนขนุน
33 โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ควนขนุน
34 โรงเรียนวัดโงกน้ำ ควนขนุน
35 โรงเรียนอุดมวิทยายน ควนขนุน
36 โรงเรียนบ้านโคกวา ควนขนุน
37 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ควนขนุน
38 โรงเรียนวัดเขาทอง ควนขนุน
39 โรงเรียนบ้านขันหมู่ ควนขนุน
40 โรงเรียนวัดเขาอ้อ ควนขนุน
41 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ควนขนุน
42 โรงเรียนบ้านใสหลวง ควนขนุน
43 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ควนขนุน
44 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน
45 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ควนขนุน
46 โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน
47 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) ควนขนุน
48 โรงเรียนบ้านปากสระ ควนขนุน
49 โรงเรียนวัดแหลมโตนด ควนขนุน
50 โรงเรียนบ้านโคกโดน ควนขนุน
51 โรงเรียนวัดป่าตอ ควนขนุน
52 โรงเรียนวัดทะเลน้อย ควนขนุน
53 โรงเรียนบ้านระหว่างควน ควนขนุน
54 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ ควนขนุน
55 โรงเรียนวัดไทรโกบ ควนขนุน
56 โรงเรียนบ้านใสอ้อย ควนขนุน
57 โรงเรียนบ้านควนขนุน ควนขนุน
58 โรงเรียนวัดสุนทราวาส ควนขนุน
59 โรงเรียนวัดหรังแคบ ควนขนุน
60 โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ควนขนุน
61 โรงเรียนวัดเกาะยาง ควนขนุน
62 โรงเรียนบ้านเตง ควนขนุน
63 โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง ควนขนุน
64 โรงเรียนวัดไทรงาม ควนขนุน
65 โรงเรียนบ้านควนดินแดง ดอนทราย ควนขนุน 074842199
66 โรงเรียนวัดลานแซะ นาขยาด ควนขนุน (074) 631257
67 โรงเรียนบ้านเขาพนม พนมวังก์ ควนขนุน 074-674577
68 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ตะโหมด
69 โรงเรียนบ้านท่าเชียด ตะโหมด
70 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร ตะโหมด
71 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตะโหมด
72 โรงเรียนมุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ์) ตะโหมด
73 โรงเรียนวัดปลักปอม ตะโหมด
74 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด
75 โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ตะโหมด
76 โรงเรียนบ้านด่านโลด ตะโหมด
77 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท ตะโหมด
78 โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด
79 โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ ตะโหมด
80 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตะโหมด
81 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ตะโหมด
82 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ตะโหมด
83 โรงเรียนบ้านหูแร่ บางแก้ว
84 โรงเรียนบ้านปากพล บางแก้ว
85 โรงเรียนวัดโตนด บางแก้ว
86 โรงเรียนบ้านต้นสน บางแก้ว
87 โรงเรียนวัดลอน บางแก้ว
88 โรงเรียนวัดนาปะขอ บางแก้ว
89 โรงเรียนวัดสังฆวราราม บางแก้ว
90 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า บางแก้ว
91 โรงเรียนบ้านโคกสัก บางแก้ว
92 โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) บางแก้ว
93 โรงเรียนวัดปัณณาราม บางแก้ว
94 โรงเรียนวัดรัตนวราราม บางแก้ว
95 โรงเรียนวัดไทรพอน ปากพะยูน
96 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ปากพะยูน
97 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม ปากพะยูน
98 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า ปากพะยูน
99 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปากพะยูน
100 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน
101 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปากพะยูน
102 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ ปากพะยูน
103 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ปากพะยูน
104 โรงเรียนวัดโรจนาราม ปากพะยูน
105 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง ปากพะยูน
106 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ ปากพะยูน
107 โรงเรียนวัดหัวควน ปากพะยูน
108 โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปากพะยูน
109 โรงเรียนวัดฝาละมี ปากพะยูน
110 โรงเรียนบ้านม่วงทวน ปากพะยูน
111 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ปากพะยูน
112 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ ปากพะยูน
113 โรงเรียนวัดควนเผยอ ปากพะยูน
114 โรงเรียนวัดบางขวน ปากพะยูน
115 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) ปากพะยูน
116 โรงเรียนวัดพระเกิด ปากพะยูน
117 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ ปากพะยูน
118 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ ปากพะยูน
119 โรงเรียนบ้านท่าวา ปากพะยูน
120 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน
121 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน
122 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ปากพะยูน
123 โรงเรียนบ้านหารเทา ปากพะยูน
124 โรงเรียนบ้านโคกทราย ปากพะยูน
125 โรงเรียนบ้านแหลม ปากพะยูน
126 โรงเรียนบ้านช่องฟืน ปากพะยูน
127 โรงเรียนปากพะยูน ปากพะยูน
128 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ปากพะยูน
129 โรงเรียนบ้านท่าเนียน ปากพะยูน
130 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก ปากพะยูน
131 โรงเรียนบ้านบางมวง ฝาละมี ปากพะยูน 074618981
132 โรงเรียนบ้านหนองธง ป่าบอน
133 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ป่าบอน
134 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ป่าบอน
135 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป่าบอน
136 โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ป่าบอน
137 โรงเรียนวัดท่าดินแดง ป่าบอน
138 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว ป่าบอน
139 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป่าบอน
140 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม ป่าบอน
141 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ป่าบอน
142 โรงเรียนวัดควนเพ็ง ป่าบอน
143 โรงเรียนบ้านน้ำตก ป่าบอน
144 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น ป่าบอน
145 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ ป่าบอน
146 โรงเรียนวัดพรุพ้อ ป่าบอน
147 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย ป่าบอน
148 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม วังใหม่ ป่าบอน 074625471
149 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม
150 โรงเรียนบ้านเนินทราย ป่าพะยอม
151 โรงเรียนบ้านไสกุน ป่าพะยอม
152 โรงเรียนบ้านบ่อทราย ป่าพะยอม
153 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ป่าพะยอม
154 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป่าพะยอม
155 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ป่าพะยอม
156 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 ป่าพะยอม
157 โรงเรียนบ้านถ้ำลา ป่าพะยอม
158 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ป่าพะยอม
159 โรงเรียนบ้านไสเลียบ ป่าพะยอม
160 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด ป่าพะยอม
161 โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป่าพะยอม
162 โรงเรียนบ้านลานข่อย ป่าพะยอม
163 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน บ้านพร้าว ป่าพะยอม 074-693638
164 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ บ้านพร้าว ป่าพะยอม
165 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม 074 624096
166 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ลานข่อย ป่าพะยอม
167 โรงเรียนบ้านนาวง ศรีนครินทร์
168 โรงเรียนบ้านขัน ศรีนครินทร์
169 โรงเรียนบ้านอ่างทอง ศรีนครินทร์
170 โรงเรียนบ้านโตน ศรีนครินทร์
171 โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) ศรีนครินทร์
172 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ศรีนครินทร์
173 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ศรีนครินทร์
174 โรงเรียนวัดร่มเมือง ศรีนครินทร์
175 โรงเรียนวัดลำใน ศรีนครินทร์
176 โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ศรีนครินทร์
177 โรงเรียนวัดบ้านนา ศรีนครินทร์
178 โรงเรียนบ้านโหละหนุน ศรีนครินทร์
179 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ศรีบรรพต
180 โรงเรียนวัดตะแพน ศรีบรรพต
181 โรงเรียนวัดโพรงงู ศรีบรรพต
182 โรงเรียนวัดใสประดู่ ศรีบรรพต
183 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ศรีบรรพต
184 โรงเรียนชุณหะวัณ ศรีบรรพต
185 โรงเรียนบ้านเขาปู่ ศรีบรรพต
186 โรงเรียนบ้านหัสคุณ ตะแพน ศรีบรรพต (074)643547
187 โรงเรียนบ้านสวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต 074643685
188 โรงเรียนบ้านไทรทอง เขาย่า ศรีบรรพต 074650052
189 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด เขาย่า ศรีบรรพต 074689417
190 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต เขาย่า ศรีบรรพต 074689105
191 โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) เขาชัยสน
192 โรงเรียนบ้านเทพราช เขาชัยสน
193 โรงเรียนเขาชัยสน เขาชัยสน
194 โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน เขาชัยสน
195 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน เขาชัยสน
196 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) เขาชัยสน
197 โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) เขาชัยสน
198 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) เขาชัยสน
199 โรงเรียนวัดโพธิยาราม เขาชัยสน
200 โรงเรียนบ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) เขาชัยสน
201 โรงเรียนบ้านคลองขุด เขาชัยสน
202 โรงเรียนวัดสะทัง เขาชัยสน
203 โรงเรียนบ้านควนโคกยา เขาชัยสน
204 โรงเรียนวัดบางแก้ว เขาชัยสน
205 โรงเรียนบ้านนาหยา เขาชัยสน
206 โรงเรียนบ้านควนยวน เขาชัยสน
207 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) เขาชัยสน
208 โรงเรียนวัดท่านางพรหม เขาชัยสน
209 โรงเรียนบ้านท่าลาด เขาชัยสน
210 โรงเรียนบ้านไสนายขัน เขาชัยสน
211 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง เขาชัยสน
212 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน เขาชัยสน
213 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8) เขาชัยสน
214 โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ เขาชัยสน
215 โรงเรียนวัดหานโพธิ์ เขาชัยสน
216 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เขาชัยสน
217 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ เขาชัยสน
218 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม เขาชัยสน
219 โรงเรียนวัดท่าควาย เขาชัยสน
220 โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) เมืองพัทลุง
221 โรงเรียนบ้านไสถั่ว เมืองพัทลุง
222 โรงเรียนอนุบาลอารีนาถ เมืองพัทลุง
223 โรงเรียนบ้านควนคง เมืองพัทลุง
224 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร เมืองพัทลุง
225 โรงเรียนวัดประดู่ทอง เมืองพัทลุง
226 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง
227 โรงเรียนบ้านแหลมยาง เมืองพัทลุง
228 โรงเรียนวัดปากประ เมืองพัทลุง
229 โรงเรียนวัดอภยาราม เมืองพัทลุง
230 โรงเรียนบ้านยางยายขลุย เมืองพัทลุง
231 โรงเรียนวัดเขาแดง เมืองพัทลุง
232 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เมืองพัทลุง
233 โรงเรียนพัทลุงการกุศลมูลนิธิ (จุ่งฮั้ว) เมืองพัทลุง
234 โรงเรียนบ้านเตาปูน เมืองพัทลุง
235 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย เมืองพัทลุง
236 โรงเรียนวัดนาท่อม เมืองพัทลุง
237 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย เมืองพัทลุง
238 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เมืองพัทลุง
239 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง
240 โรงเรียนวัดบ้านสวน เมืองพัทลุง
241 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง
242 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) เมืองพัทลุง
243 โรงเรียนวัดปากสระ เมืองพัทลุง
244 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (มิตรภาพที่ 89) เมืองพัทลุง
245 โรงเรียนวัดกลาง เมืองพัทลุง
246 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา เมืองพัทลุง
247 โรงเรียนอนุบาลเรวดี เมืองพัทลุง
248 โรงเรียนบ้านควนกุฎ เมืองพัทลุง
249 โรงเรียนบ้านนาโหนด เมืองพัทลุง
250 โรงเรียนวัดควนแร่ เมืองพัทลุง
251 โรงเรียนวัดหัวหมอน เมืองพัทลุง
252 โรงเรียนพัทลุง เมืองพัทลุง
253 โรงเรียนสตรีพัทลุง เมืองพัทลุง
254 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
255 โรงเรียนวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
256 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
257 โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) เมืองพัทลุง
258 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ เมืองพัทลุง
259 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน เมืองพัทลุง
260 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม เมืองพัทลุง
261 โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) เมืองพัทลุง
262 โรงเรียนวัดโคกแย้ม เมืองพัทลุง
263 โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
264 โรงเรียนบ้านต้นไทร เมืองพัทลุง
265 โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
266 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ เมืองพัทลุง
267 โรงเรียนวัดควนกรวด เมืองพัทลุง
268 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074613178
269 โรงเรียนเรวดีพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610733
270 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 0-7461-3251
271 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610713,074617356
272 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง 074-829805 , 098-7291573 , 063-0163858
273 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง นาโหนด เมืองพัทลุง 074614436
274 โรงเรียนวัดควนถบ พญาขัน เมืองพัทลุง -